บริษัท จิวเวลเลอรี่ ซาไก (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัืทฯ ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่ จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จิวเวลเลอรี่ ซาไก (ไทยแลนด์) จำกัด
111 ถนนสาทรใต้
Yannawa Sathon Bangkok 10210
ใช้งานแผนที่