JobThai
บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทุกประเภท รวมทั้งการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
สวัสดิการ
- โบนัสตามผลประกอบการ - เบี้ยเลี้ยง - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
zero position en
ติดต่อ
บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
10/2 ซ.รามคำแหง 30/1 แยก 2
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240