บริษัท ธัญอนันต์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Benefits
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.เบี้ยขยัน
 • 3.โบนัสประจำปี
 • 4.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 5.วันหยุดประจำปี
 • 6.ประกันสุขภาพ
 • 7.ค่าล่วงเวลา
 • 8.ค่าเดินทางค่าที่พักอาศัย
 • 9.ค่าโทรศัพท์
 • 10.ชุดฟอร์ม
 • 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 12.อื่นๆ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ธัญอนันต์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 8/1 ซอยประชาอุทิศ 131 โครงการ Novaart
Thung Khru Thung Khru Bangkok 10140
Website: www.tananan.com
Directions
 • รถเมล์สาย 21
See Map