บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอ์ยี่ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนทดแทน
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4.ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอ์ยี่ จำกัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 2007 ถ.สาทรใต้
Yannawa Sathon Bangkok 10120