บริษัท วินเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานกราฟฟิคสำหรับการตกแต่งและโฆษณาต่างๆ ด้วยระบบพิมพ์ Digital Inkjet และ Digital Laser พร้อมทีมงานติดตั้ง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ผลตอบแทนตามผลประกอบการบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วินเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 1282,1284,1286,1288 ถ.สุขุมวิท 77 ซ.อ่อนนุช 34/1
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
เว็บไซต์: www.winworksgs.com
ใช้งานแผนที่