บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและมีความเชี่ยวชสญด้านการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งระบบควบคุมภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น
Benefits
  • - ที่พัก
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าเดินทาง
  • - โบนัส
  • - เบี้ยเลี้ยง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 17B2 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900