JobThai
บริษัท ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายเต้าหู้ไข่ไก่บรรจุกระป๋องตราลูกสาว ซึ่งทางบริษัทเรานั้นมีประสบการณ์ในการผลิตเต้าหู้ไข่ไก่กว่าสี่สิบปีจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นทางบริษัทจึงนำนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก
zero position en
Contacts
บริษัท ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
234/99 ถนน.อโศก-ดินแดง
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310