ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศเปิดให้บริการด้านการเงินและการลงทุนมายาวนานกว่า 150 ปี
สวัสดิการ
เงินเดือนตามโครงสร้าง - เงินช่วยเหลือ 3 เดือนแรกระหว่างทดลองงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90
Silom Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: www.standardchartered.co.th