บริษัท ซี คิวแอนด์อี จำกัด
บริษัท ซี คิวแอนด์อี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการธุรกิจทางด้านงานวิศวกรรม โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ
คือ ออกแบบวิศวกรรมงานระบบและพลังงานทดแทน
Benefits
  • 1. โบนัส
  • 2. ค่าวิชาชีพ
  • 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • 4. ประกันสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี คิวแอนด์อี จำกัด
73 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
See Map