บริษัท วีพี กรุ๊พ จำกัด
บริษัทดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
Benefits
  • -เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - จัดเลี้ยงให้พนักงาน
  • - จัดนำเที่ยวให้พนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วีพี กรุ๊พ จำกัด
46 ถนนนิมิตใหม่
Min Buri Min Buri Bangkok 10510