ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2543 รับออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักรและงานโครงสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์
Benefits
 • - อาหารกลางวัน(ฟรี)
 • - ค่าอาหารทำงานล่วงเวลา
 • - ระรับ-ส่ง (ดอนทอง,เซนต์ปอน์ด)
 • - เสื้อฟอร์มพนักงาน (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ฟรี) เช่น รองเท้าเซฟตี้ ที่อุดหูป้องกันเสียงดัง หมวดเซฟตี้ แว่นตา
 • - เบี้ยขยัน
 • - วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี
 • - วันลาป่วย 30 วัน/ปี ลากิจ 6 วัน/ปี
 • - วันลาพักผ่อน 6 วัน/ ปี (สำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี)
 • - ค่าตอบแทน OT (ตามกฎหมายกำหนด)
 • - ของขวัญวันเกิดพนักงาน
 • - การช่วยเหลือกรณีต่างๆ (แต่งงาน, เจ็บป่วย, คลอดบุตร, อุปสมบท, เสียชีวิต "พนักงาน/ คู่สมรส/ บิดา/ มารดา/ บุตร" (500 - 10,000 บาท)
 • - กิจกรรมนันทนากร เช่น งานเลี้ยงประจำปี กิจกรรมกีฬาสี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ปรับเงินประจำปี(ตามนโยบาย และผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • - โบนัสประจำปี (ตามนโยบาย และผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • - ค่าความชำนาญการ หรือประสบการณ์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
54 ม.2
Don Sai Ban Pho Chachoengsao 24140
See Map