บริษัท ดีเอ็มอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2531 ดำเนินการทำธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสไซด์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีเอ็มอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
32 ถนนสังคมสงเคราะห๋
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230