บริษัท คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น water pumb, oil pumb , ABS เป็นต้น โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. จะเริ่มผลิตประมาณเดือนมกราคม 2557
Benefits
  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าอาหาร
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
Contacts
Kurata Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
612/16 หมู่ 9 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
Nong Ki Kabin Buri Prachin Buri 25110
See Map