บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด/ บริษัท ไทยควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
Bangpong Tapioca is a leading manufacturer of both modified and native tapioca-based starch.We apply innovation and technology to transform tapioca into value-added ingredients for customers in food beverage phamaceutical cosmetic,paper packaging and building industries. We also help farmers produce more and yield sustainably while conserving more and reducing agriculture's impact on our environment.
Benefits
  • ตามสวัสดิการของทางบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด/ บริษัท ไทยควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
109 บริษัท ไทยควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
Nong Pradu Lao Khwan Kanchanaburi