บริษัท เอสไอทีซี คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 ดำเนินธุรกิจตัวแทนขนส่งทางทะเล
Benefits
- ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสไอทีซี คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
193/130 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Directions
รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท/ รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก