บริษัท บิลด์ดิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท บิลด์ดิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษา และจัดทำระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
- ระบบงานบัญชี การควบคุมและตรวจสอบภายใน
- ระบบข้อมูลและรายงาน เพื่อการบริหารธุรกิจ
- ระบบงานคอมพิวเตอร์
- ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Benefits
  • • สวัสดิการตามกฎหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บิลด์ดิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
199/171 ม.3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์
Bang Rak Noi Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000