บริษัท แบงคอก นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ
  • ทุนการศึกษา
  • ดูงานต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แบงคอก นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
713/12-15 ลาดพร้าว 73
Saphan Song Wang Thonglang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.bntd.co.th