JobThai
บริษัท บางกอกเบลท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท บางกอกเบลท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อผลิตระบบคอนเวเยอร์ และจำหน่ายสายพานลำเลียงอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัท บางกอกเบลท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด จึงได้ขยายขอบเขตของสินค้าและบริการให้หลากหลายเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า เช่น งานระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานแมชชีนชิ้นงานตามแบบ งานเฟืองและ มู่เลย์ งานตัดพับ เลเซอร์ ปั๊ม เพื่อบริการแก่ลูกค้า แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญโดยตรง ร่วมกับทางบริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ การนำเทคโนโลยี่ใหม่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในด้านการบริการที่ดีแก่ลูกค้า เรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ได้ตามกำหนดเวลา และการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
1. ประกันสังคม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 5. ค่าน้ำมัน (เฉพาะฝ่ายขาย) 6. ค่าพาหนะ (เฉพาะฝ่ายขาย)
7. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) 8. เบี้ยเลี้ยง(ค่าอาหาร) 9. เบี้ยขยัน 10. เงินของขวัญวันเกิด
zero position en
บริษัท บางกอกเบลท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
69/999 หมู่ที่ 1 ซอยปากเกร็ด-ติวานนท์ 56 ถนนติวานนท์
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120