บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
The company´s core business groups are engine business unit, power generation business unit, components and filtration, and after sales service.
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าทันตกรรม
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที)
  • - โบนัสประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - การฝึกอบรมภายในและต่างประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
2106 อาคารแฟนทรี 4 ถนนสุขุมวิท
Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260
Directions
  • - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีบางจาก ทางออกที่ 3 (กรอกใบสมัคร อาคารแฟนทรี 1)
  • - รถเมล์สาย 2 25 38 48 132 ปอ. 38 48 511 545
See Map