บริษัท อุ๊คบี จำกัด ( OOKBEE CO., LTD. )
Ookbee is a Southeast Asia digital magazine/book platform (iOS, Android, Windows 8) with a 90 percent+ market share in the Thai digital magazine market and leading position in the Philippines, Malaysia and Vietnam. We currently have more than five million users, adding around 10,000 new users per day and distributing more than 500 magazine media titles (amongst other products), including regional versions of brands such as Cosmopolitan (Thailand, Malaysia and Singapore), Maxim (Thailand), FHM (Thailand and the Philippines), Men’s Health (Thailand and Singapore).
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • เบี้ยขยัน
  • วันพักร้อน 10-15 วัน/ปี
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสประจำปี
  • ปรับค่าจ้างประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อุ๊คบี จำกัด ( OOKBEE CO., LTD. )
หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ เลขที่ 1104/207-209 ถนนพัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Website: www.ookbee.com