บริษัท แดฮัน ไครเมท จำกัด
ผลิตคอยล์ร้อน คอยล์เย็น , ชิ้นส่วนแอร์
Benefits
 • ค่าเดินทาง 50 บาท/วัน
 • ค่าอาหาร 50 บาท/วัน
 • ค่ากะ 50 บาท/วัน
 • ค่าอาหารโอที 50 บาท/วัน
 • ค่าเชื่อม / ค่าความสามารถ
 • ค่าตำแหน่ง
 • เบี้ยขยัน 700 บาท/ต่อเดือน
 • ปรับเงินประจำปี
 • โบนัส
 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
Contacts
บริษัท แดฮัน ไครเมท จำกัด
212 หมู่ 2
Bueng Si Racha Chon Buri 20230
Directions
 • บริษัทฯ ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดหนองปรือ
See Map