บริษัท เมืองกระดาษ จำกัด, บริษัท รังสิตรีไซเคิล, บริษัท เพอร์เฟ็คเปเปอร์ จำกัด
รับซื้อกระดาษที่ใช้แล้ว เป็นธุรกิจ รีไซเคิล
Benefits
1.จัดเที่ยวประจำปี 2.โบนัสประจำปี 3.วันหยุดประจำปี 4. อื่นๆ ตามกฎมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมืองกระดาษ จำกัด, บริษัท รังสิตรีไซเคิล, บริษัท เพอร์เฟ็คเปเปอร์ จำกัด
88/1 หมู่ 3
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000