บริษัท สเปเชียล ดีไวซ์เซส (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตอุปกรณ์/ชิ้นส่วน ถุงลมนิรภัย
Benefits
 • 1.เครื่องเเบบพนักงาน
 • 2.รถรับส่ง
 • 3.เบี้ยขยัน
 • 4.ประกันอุบัติเหตุ
 • 5.ค่ารักษาพยาบาล
 • 6.เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ
 • 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 8.โบนัส
 • 9.ปรับเงินประจำปี
 • 10.ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • 11.เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเเต่ง คลอดบุตร ฯลฯ เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สเปเชียล ดีไวซ์เซส (ประเทศไทย) จำกัด
76 ม.1
Phu Kham Chan Phra Phutthabat Saraburi 18120
See Map