JobThai
บริษัท เจพีอาร์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เจพีอาร์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต อะไหล่งานยาง และพลาสติกวิศวกรรม ตามแบบ และนำเข้าผลิตภัณฑ์ ยางทุกชนิด ให้กับโรงงานอุสาหกรรม ทุกประเภท ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท ซีลยาง และ ผลิตภัณฑ์ส่งกำลังโซ่ให้กับทางบริษัท SKF (Thailand) Co.Ltd.
Benefits
- เบี้ยขยัน 500 บาท - วันเกิด 1,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/วัน - โบนัสตามผลประกอบการ - ประกันสังคม (หลังผ่านงาน) - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA (หลังผ่านงาน) - เที่ยวประจำปี - วันลาพักร้อนสูงสุด 7 วัน/ปี (ทำงานครบ 1ปี)
zero position en
Contacts
บริษัท เจพีอาร์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 80 ถนนกาญจนาภิเษก
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
Directions
บริษัทฯ อยู่ในหมู่บ้านรัชดาอาคาเดียน ติดปั้มซัสโก้ (ก่อนถึงหน้าหมู่บ้านดีเค.บางบอน)