JobThai
บริษัทไทยแมกซ์เวลอิเลคทริคจำกัด เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเกือบทุกประเภท โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ การผลิต การบริการอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศ อาทิเช่น ไทย เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา และยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการ (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองคุณภาพ เพื่อใช้กับกิจการของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย และได้มีการร่วมทุนกับบริษัท ไอจิ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตสินค้าทางด้านไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ความชำนาญทางเทคโนโลยีของเรามีความแข็งแกร่ง โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านการบริหารจัดการ บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการทดแทนการนำเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า
Benefits
- หยุดวันเสาร์ 1 เสาร์ต่อเดือน - ค่าความสามารถ(ค่าฝีมือ) - ค่าระดับ - ยูนิฟอร์ม - เงินรางวัลสำหรับพนักงานไม่หยุดงานรับสูงสุดปีละ 4,900บาท พร้อมของรางวัล - สวัสดิการอายุงานนานรับรางวัลเป็นเงิน 25,000 บาท+ เกียรติบัตร - โบนัสประจำปี - สวัสดิการงานมงคลสมรส - สวัสดิการงานศพบุคคลในครอบครัว
- เบี้ยเลี้ยง - ประกันชีวิต (อุบัติเหตุ) - เงินกู้สวัสดิการ - สวัสดิการปีใหม่ + กิจกรรมกีฬา - สวัสดิการวันแรงงาน - พักร้อน (สะสม+คืนเงิน) - เงินเกษียณอายุปกติ และเงินเกษียณอายุก่อนกำหนด **** และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย****
zero position en
Contacts
บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
32/7 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ. เพชรเกษม
Ban Mai Sam Phran Nakhon Pathom 73110