บริษัท เทอร์บี จำกัด
บริษัท เทอร์บี จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ระบบ S.M.T.(Surface Mount Technology) ที่มีคุณภาพสูง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีใจรักในการทำงานเพื่อมาช่วยกันสร้างและพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
Benefits
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าอาหาร
  • เบี้ยขยัน
  • ประกันสังคม
  • ยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เทอร์บี จำกัด
99/68 หมู่ที่ 3
Nong Hong Phan Thong Chon Buri 20160