บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขต่างๆ ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ต่างๆ
บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2548 โดยนักสุขศาสตร์ (วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ซึ่งเป็นบริํษัทในเครื่อ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด (ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2539) โดยเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. โบนัส
  • 3. ประกันชีวิต/ อุบัติเหตุ
  • 4. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 5. เบี้ยเลี้ยง สำหรับ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
  • 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7
Nong Bon Prawet Bangkok 10250