บางกอกไฟลท์เซอร์วิส เป็นบริษัทดำเนินงานในสายธุรกิจการบินซึ่งได้ให้บริการทางด้านอุปกรณ์ภาคพื้นและคลังสินค้าทางอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิ
Benefits
 • เป็นพนักงานประจำ
 • โบนัสการันตี + โบนัสส่วนเพิ่มตามผลประกอบการ
 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • เบี้ยขยัน ต่อวัน (เพิ่มขึ้นตามอายุงาน)
 • O.T.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • อื่นๆตามบริษัทกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
Bangkok Flight Services (BFS)
อาคาร BFS Ground สนามบินสุวรรณภูมิ 777 หมู่ 1
Lat Krabang Lat Krabang Bangkok 10520