บริษัท ซีนิธ แมคคานิคคอล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดหาและติดตั้งงาน ด้านระบบป้องกันการผุกร่อนชนิด CATHODIC PROTECTION ของท่อน้ำใต้ดิน ของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
Benefits
- สวัสดิการพนักงาน - เงินเดือนขึ้นประจำปี - สังสรรค์ ท่องเที่ยว ประจำปี - โบนัสประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - แบบฟอร์มพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีนิธ แมคคานิคคอล จำกัด
8 ซอยสุขุมวิท 97 ถนนสุขุมวิท
Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260
Directions
สามารถติดต่อสอบถามการเดินทางหรือแผนที่ได้ที่เบอร์ 02-331 9980-6 หรืออีเมลล์
See Map