บริษัท มนตลักษณ์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท มนตลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจออกแบบติดตั้งและดูแลหลังการขายระบบปรับอากาศซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตลาดธุรกิจที่ใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และด้วยบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความเข้าใจและเชียวชาญในระบบปรับอากาศมานานกว่า 20 ปีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงงานผู้ผลิต เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทมันใจว่าจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้
Benefits
  • 1. สวัสดิการด้านประกันสังคม
  • 2. ชุดฟอร์มบรษัทฯ
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4. ปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
  • 5. ค่าคอมมิวชั่นของฝ่ายขาย (ตามนโยบายบริษัท)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มนตลักษณ์กรุ๊ป จำกัด
72/309 หมู่ที่ 8
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Directions
  • รถตู้ประจำทางบางบัวทอง-บางใหญ่หรือ,รถเมล์ , ที่มาลงห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ (บริษัทจะอยู่ข้างหลังห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์-หมู่บ้านสวนธน ซ.5)
See Map