บริษัท วิมลเลขาลอว์แอนด์คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท วิมลเลขาลอว์แอนด์คอลเลคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการ ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และให้บริการด้านกฏหมาย
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
  • -โบนัสประจำปี
  • -อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วิมลเลขาลอว์แอนด์คอลเลคชั่น จำกัด
14/198 ซอยรามคำแหง 60/2 แยกลำสาลี ถ.สุขาภิบาล 3
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map