JobThai
Dream Work Media Co.,Ltd.
= ให้บริการด้านการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด = จัดทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์(ประเภทสิ่งพิมพ์) = วางกลยุทย์ทางการตลาด และวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี และโบนัสจากผลงาน - ค่าที่พักและค่าเดินทาง(เฉพาะกรณีที่พนักงานสามารถเดินทางได้หากมีการกิจกรรมต่างจังหวัด)
zero position en
ติดต่อ
Dream Work Media Co.,Ltd.
615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 10 ถนนรามคำแหง 73
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.dreamwork-media.com