Dream Work Media Co.,Ltd.
= ให้บริการด้านการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
= จัดทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์(ประเภทสิ่งพิมพ์)
= วางกลยุทย์ทางการตลาด และวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี และโบนัสจากผลงาน
  • - ค่าที่พักและค่าเดินทาง(เฉพาะกรณีที่พนักงานสามารถเดินทางได้หากมีการกิจกรรมต่างจังหวัด)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Dream Work Media Co.,Ltd.
615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 10 ถนนรามคำแหง 73
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.dreamwork-media.com
ใช้งานแผนที่