นำเข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลก อาทิเช่น จีน เกาหลี Australia , Taiwan , USA
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ENRICH GLOBAL INTERTRADE COMPANY
133 กรุงธนบุรี
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600