บริษัท ก้าวพีเค จำกัด
บริษัท ก้าวพีเค จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานรวมถึงงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า บริษัทฯ มีนโนยบายที่จะมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมสามารถส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ กำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่องจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - เงินกู้ยืมบริษัทฯ
  • - เงินฌาปณกิจศพบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร
  • - จัดท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ก้าวพีเค จำกัด
111/8-9 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว
Rachathewa Bang Phli Samut Prakan 10540