JobThai
บริษัท เพอริดอนน่า จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึก จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นและของที่ระลึก ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะก้าวไปกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในตำแหน่งดังนี้ บริษัทฯดำเนินงานเกี่ยวกับการตกแต่งเสื้อผ้าโดยคริสตัล Swarovski ให้กับแบรนด์ชั้นนำ อาทิ วาโก้ ซาบีน่า แอร์โรว์ เป็นต้น โดยที่บริษัทได้เป็น Application Center ของทาง Swarovski ( ประเทศไทย ) เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี
Benefits
1. ประกันสังคม 2. โบนัสประจำปี 3. วันลาพักผ่อนประจำปี 4. กองทุนเงินสะสม ( ตามข้อตกลงของบริษัทฯ ) 5. งานเลี้ยงประจำปี/จัดนำเที่ยว 6. วันหยุดตามประเพณี/ลากิจ/ลาป่วย/พักร้อน 7. ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท เพอริดอนน่า จำกัด
279, 379 ม.3
Bang Khun Kong Bang Kruai Nonthaburi 11130