บริษัท นิวเทรนด์ ฟู๊ด อินเกรเดียน(ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายไกลซีน(Glycine)และผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบและเกี่ยวข้องกับไกบซีนทุกชนิด กรดอะมิโนชนิดต่างๆรวมทั้งผลิตและจำหน่ายซูควาโลสและผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานชนิดต่าง
Benefits
  • 1.ประกันสังคม+กองทุนสมทบ
  • 2.ค่าที่พัก
  • 3.ค่าเดินทาง
  • 4.อื่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิวเทรนด์ ฟู๊ด อินเกรเดียน(ไทยแลนด์) จำกัด
126/33 อาคารไทยศรี
Banglamphu Lang Khlong San Bangkok 10600