บริษัท โฮมทาวน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างรวดเร็ว
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ชุดฟอร์ม
  • การฝึกอบรม
  • กิจกรรมนอกสถานที่
  • เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โฮมทาวน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
192/2 ถนนพุทธบูชา 36
Bangmot Thung Khru Bangkok 10140