บริษัท เอ็กซ์ทรีม พลัส จำกัด
บริษัท เอ็กซ์ทรีมพลัส จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรม Digital Interactive Multi Media มีเป้าหมายในการให้บริการแบบครบวงจรทั้ง อุปกรณ์จอแสดงภาพ แบบ LCD จอภาพ LCD และ Plasma Touch Screen แบบและขนาดต่างๆ เครื่องฉายภาพ Projector เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ระบบเซนเซอร์แบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับระบบ ตลอดจนการออกแบบระบบ รวมทั้งออกแบบและจัดทำเนื้อหาที่ใช้แสดงบนระบบ Digital Interactive MultiMedia (ทีมออกแบบและจัดทำภาพและเสียงที่สามารถตอบโต้หรือมีการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ) โดยทีมวิศวกรระบบ และทีมงาน Digital Graphic Design (ดิจิตอล กราฟิก ดีไซน์) ด้านการออกแบบและจัดทำสื่อ DigitalInteractive Multi Media ชาวไทยแบบครบวงจรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็กซ์ทรีม พลัส จำกัด
600/61 หมู่บ้าน B-square ซ. รามคำแหง39
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map