บริษัท เนปจูน การไฟฟ้า จำกัด
ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า รางร้อยสายไฟฟ้า ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป เหล็กดัดสำเร็จรูป
zero position en
บริษัท เนปจูน การไฟฟ้า จำกัด
87 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ
Kao Ngio Phon Khon Kaen 40120