บริษัทเปิดดำเนินการม 2008 ตั้งแต่ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการคอนเท้นท์ในมือถือ
- ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 6,000 บาท/ปี
บริษัท ไอ-วอล์คเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด
540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330