บริษัท เน็กซ์ไนน์ บีสเน็ซ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจัดส่งพนักงานทำความสะอาดไปประจำที่โรงแรม
สวัสดิการ
  • หอพักพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ปรับเงินเดือนทุกปี
  • มี Service Charge 1,800-3,000 บาท/เดือน(ต้องผ่านทดลองงาน)
  • มีเบี้ยขยัน 2,000 บาท/เดือน(ต้องผ่านทดลองงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซ์ไนน์ บีสเน็ซ จำกัด
16 ซ.บรมราชชนนี 2
Bang Bamru Bang Phlat Bangkok 10700
ใช้งานแผนที่