บริษัท เน็กซ์ไนน์ บีสเน็ซ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจัดส่งพนักงานทำความสะอาดไปประจำที่โรงแรม
Benefits
หอพักพนักงาน ประกันสังคม ปรับเงินเดือนทุกปี มี Service Charge 1,800-3,000 บาท/เดือน(ต้องผ่านทดลองงาน) มีเบี้ยขยัน 2,000 บาท/เดือน(ต้องผ่านทดลองงาน)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เน็กซ์ไนน์ บีสเน็ซ จำกัด
16 ซ.บรมราชชนนี 2
Bang Bamru Bang Phlat Bangkok 10700
See Map