บริษัท มาร์เก็ต เซิร์ฟ จำกัด
ประกอบกิจการบริการออกแบบและจัดการงานแสดงสินค้า การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการทุกชนิด
Benefits
  • -เงินเดือน
  • -เบี้ยเลี้ยงรายวันในวันที่ปฏิบัติงาน
  • -โบนัสพิเศษ
  • -ค่าล่วงเวลา
  • -ประกันสังคม
  • -ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -ท่องเที่ยวประจำปี / เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มาร์เก็ต เซิร์ฟ จำกัด
189/82 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map