บริษัท มาร์เก็ต เซิร์ฟ จำกัด
ประกอบกิจการบริการออกแบบและจัดการงานแสดงสินค้า การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการทุกชนิด
สวัสดิการ
-เงินเดือน -เบี้ยเลี้ยงรายวันในวันที่ปฏิบัติงาน -โบนัสพิเศษ -ค่าล่วงเวลา -ประกันสังคม -ตรวจสุขภาพประจำปี -ท่องเที่ยวประจำปี / เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มาร์เก็ต เซิร์ฟ จำกัด
189/82 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
ใช้งานแผนที่