JobThai
บริษัท โฮโซดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2531 เกี่ยวกับธุรกิจ Trading ซื้อมา-ขายไป นำเข้า ส่งออก และขายในประเทศ เกี่ยวกับสินค้าประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงาน เพื่อนำไปประกอบ ผลิตต่อ
Benefits
โบนัสปีละ 2 ครั้ง ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท โฮโซดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
889 อาคารไทย ซีซี ชั้น 5 ห้อง 58
Yan Nawa Sathon Bangkok 10120