บริษัทมีบทบาทที่โดดเด่นในการกระชับความสัมพันธ์ทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนขนาดกลางและย่อม (SMEs) เป็นสำนักงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสรรหาโอกาสการทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ของประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้. ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมานานนั้น ผู้ส่งออกเกาหลีและผู้ประกอบการไทยสามารถพบปะและเจรจากันทางการค้าและการลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จ ความพอใจของลูกค้านั้น ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา เราเน้นความต้องการและให้ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า เราจะพัฒนาองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เบี้ยขยัน - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
สำนักงานส่งเสริมการค้าเกาหลี
200/54 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
Directions
สำนักงานตั้งอยู่ในตึก C.M.S. Control System Co., Ltd. ในซ.เเจ้งวัฒนะ 10 แยก1 เยื้องกับ TOT สำนักงานใหญ่ ถ.เเจ้งวัฒะ
See Map