บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด
ให้บริการทางด้านแรงงาน แก่หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -กองทุนทดแทน
  • -โบนัสประจำปี
  • -ปรับเงินเดือนประจำปี
  • -เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
  • -เงินช่วยเหลืองานศพ
  • -อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด
ชั้น 6 อาคาร PM ทาวเวอร์ ถนนอโศกดินแดง
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400