บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด
ให้บริการทางด้านแรงงาน แก่หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
Benefits
-ประกันสังคม -กองทุนทดแทน -โบนัสประจำปี -ปรับเงินเดือนประจำปี -เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน -เงินช่วยเหลืองานศพ -อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด
ชั้น 6 อาคาร PM ทาวเวอร์ ถนนอโศกดินแดง
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400