สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง และเทคโนโลยีการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านยานยนต์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมุ่งผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านการจัดการตามที่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต้องการ โดยมีอาจารย์ผู้มีความชำนาญด้านการสอนและอุปกรณ์การเรียนด้านยานยนต์และการจัดการทันสมัยที่สุด โดยหลักสูตรถูกสร้างจากผู้ชำนาญด้านการสอนและหัวหน้าศูนย์บริการรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อ ทำให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางที่รู้ลึกทำงานได้จริง กำลังขยายจึงเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมจำนวนมาก ผู้มีวุฒิการศึกษา หรือมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
  • สวัสดิการฟรี!!! อาหารกลางวัน
  • ค่าการศึกษาบุตร
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • สวัสดิการท่องเที่ยวทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
  • และมีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินยามฉุกเฉิน
There are currently no positions available.
Contacts
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
64/1 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม2 ซอย100
Bang Nam Chuet Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Website: www.miat.ac.th
See Map