บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ด้วยทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)เป็นผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากต่างประเทศโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าภาคอุตสาหกรรม มายาวนานมากกว่า 20 ปีอีกทั้งผู้บริหารระดับสูงมีแนวทางในการทำธุรกิจที่มุ่งเน้น ในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต จนถึงมือผู้ใช้งานรวมทั้งการขยายตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายให้กว้างไกลและครอบคลุมในทุกๆช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งในบางสินค้าทางบริษัทฯได้รับการไว้วางใจแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ดังนั้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าจึงสามารถไว้วางใจได้
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายส่วนงานเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา
Benefits
 • - เบี้ยขยัน 300/400/600 ตามอัตราก้าวหน้า
 • - สวัสดิการเงินค่าครองชีพ 750/เดือน
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
 • - ประกันกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน/ปี
 • - ลากิจสูงสุด 7 วัน/ปี
 • - ลากิจพิเศษสูงสุด 7 วัน/ปี
 • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน/อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
 • - สวัสดิการรถรับ-ส่ง (บริษัท - สนามบินน้ำ)
 • - หอพักพนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • - เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัส ตามผลประกอบการ ความสามารถและผลงานของพนักงาน
Contacts
บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
9 หมู่ 7
Lahan Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
Website: soiha.com
Directions
 • การเดินทาง
 • 1.รถตู้โดยสาร รถตู้สายซื่อตรง-จตุจักร
 • 2.รถสองแถว(สายตลาดบางบัวทอง-ราษฎร์นิยม)
 • 3.รถตู้สายสุพรรณบุรี(วิ่งผ่านทุกคัน)
 • 4.รถส่วนตัว วิ่งเส้นสาย 340
 • 5.จุดสังเกตุ เยื้องๆหมู่บ้านปิ่นทองแลนด์
See Map