บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ด้วยทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)เป็นผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากต่างประเทศโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าภาคอุตสาหกรรม มายาวนานมากกว่า 20 ปีอีกทั้งผู้บริหารระดับสูงมีแนวทางในการทำธุรกิจที่มุ่งเน้น ในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต จนถึงมือผู้ใช้งานรวมทั้งการขยายตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายให้กว้างไกลและครอบคลุมในทุกๆช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งในบางสินค้าทางบริษัทฯได้รับการไว้วางใจแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ดังนั้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าจึงสามารถไว้วางใจได้
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายส่วนงานเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา
Benefits
 • - เบี้ยขยัน 300/400/600 ตามอัตราก้าวหน้า
 • - สวัสดิการเงินค่าครองชีพ 750/เดือน
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
 • - ประกันกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน/ปี
 • - ลากิจสูงสุด 7 วัน/ปี
 • - ลากิจพิเศษสูงสุด 7 วัน/ปี
 • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน/อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
 • - สวัสดิการรถรับ-ส่ง (บริษัท - สนามบินน้ำ)
 • - หอพักพนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • - เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัส ตามผลประกอบการ ความสามารถและผลงานของพนักงาน
4 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
Key account, Sale online, Sale ต่างประเทศ
pinlocation
Bang Bua Thong, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
Product Trainer Supervisor
pinlocation
Bang Bua Thong, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
3. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
ช่างปั้มน้ำ/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
pinlocation
Bang Bua Thong, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
4. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
ผู้จัดการการตลาด
pinlocation
Bang Bua Thong, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
Contacts
9 หมู่ 7
Lahan Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
Fax: 02-157-0404
Website: soiha.com
See Map