บริษัท เอช แอล บี (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นสำนักงานบัญชี
Benefits
  • ได้รับสิทธิตามกฏหมายแรงงาน และประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
  • ค่าล่วงเวลาหากทำงานนอกเหนือเวลางาน เช่น พาครอบครัวเจ้านายไปรับประทานอาหารนอกบ้านช่วงเย็นในบางวัน พาเด็กๆ ไปเที่ยวห้างในวันหยุด
  • ยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอช แอล บี (ประเทศไทย) จำกัด
20/73 หมู่ที่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว
Kathu Kathu Phuket 83000
Website: www.hlbthai.com