หรือ PSL ก่อตั้งเมื่อปี 2532 เป็นบริษัทเจ้าของเรือและเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีกำลังกองเรือใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536
โดยการขยายธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทีมีอยู่หลากหลาย
บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบคุลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า และกระตือรือร้นเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • - เงินโบนัสประจำปี
 • - ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
 • - กิจกรรมต่างๆ เพื่อพนักงานและสังคม
 • - การฝึกอบรมสัมมนาทั้งใน-นอกสถานที่
 • - ยูนิฟอร์มสำหรับแม่บ้าน/พนักงานรับส่งเอกสาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) / Precious Shipping Public Co., Ltd.
เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
Silom Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: www.preciousshipping.com
วิธีการเดินทาง
 • - อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ อยู่ใกล้สี่แยกสะพานไทย-เบลเยี่ยม
 • บนถนนสาทรเหนือ ติดกับโรงแรม Sofitel SO-Bangkok (อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกคิวเฮ้าส์ลุมพินี)
 • - รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีลุมพินี ทางออกประตูหมายเลข 2
 • - สถานที่ใกล้เคียง; เยื้ยงตึกคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q-House Lumpini, ใกล้สี่แยกสะพานไทย-เบลเยี่ยม, ตึกกับโรงแรม โซ-แบงกอก (So-Bangkok)
 • - รถประจำทาง (ถนนสาทร) สาย 17, สาย 62, สาย 67, สาย 149
 • - รถประจำทาง (ถนนพระราม 4 ) สาย 14, สาย 47, สาย 74, สาย 76, ปอ.4, ปอ.507
ใช้งานแผนที่