บริษัท เคลม แอนด์ รีคัฟเวอร์รี่ จำกัด
เปิดทำการมาเป็นเวลา 5 ปี เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจภัย ซึ่งเป็นสายงานที่เกี่ยวกับประกันภัย
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. เบี้ยเลี้ยง
  • 3. โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคลม แอนด์ รีคัฟเวอร์รี่ จำกัด
631/1 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ (ลาดพร้าว 48) ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
  • MRT สุทธิสาร
See Map